#Copyright


PRAWA AUTORSKIE BLOGA KS

© KARDAS SISTERS

Jesteśmy autorkami wszystkich treści, zdjęć (o ile nie wskazałyśmy inaczej) oraz wszelkich elementów graficznych.

Wszystkie fotografie opatrzone napisem (Fot. KS) są naszego autorstwa, a zatem są one chronione prawem autorskim.

Ponowne wykorzystanie jakichkolwiek materiałów z tego bloga, również do celów niekomercyjnych, wymaga naszej zgody.